logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Wołów
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PUP
plus Dane podstawowe
plus Organizacja Urzędu
 NIEPEŁNOSPRAWNI
minus JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych
 OBOWIĄZUJĄCE STAWKI
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
 OFERTY PRACY
plus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
 AKTY PRAWNE
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
minus Obowiązujące Akty Prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Staże, przygotowania zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne
plus Dotacje, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
plus Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON )
plus Ankieta rekrutacyjna
 DANE STATYSTYCZNE
plus Rok 1998
plus Rok 1999
plus Rok 2000
plus Rok 2001
plus Rok 2002
plus Rok 2003
plus Rok 2004
plus Rok 2005
plus Rok 2006
plus Rok 2007
plus Rok 2008
plus Rok 2009
plus Rok 2010
plus Rok 2011
plus Rok 2012
plus Rok 2013
plus Rok 2014
plus Rok 2015
 SPRAWOZDANIA
minus Sprawozdanie z działalności PUP w Wołowie za rok 2012
minus Sprawozdanie z działalności PUP w Wołowie za rok 2013
minus Sprawozdanie z działalności PUP w Wołowie za rok 2014
minus Sprawozdanie z działalności PUP w Wołowie za rok 2015
minus Sprawozdanie z działalności PUP w Wołowie za rok 2016
minus Sprawozdanie z działalności PUP w Wołowie za rok 2017
minus Sprawozdanie z działalności PUP w Wołowie za rok 2018
minus Sprawozdanie z działalności PUP w Wołowie za rok 2019
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE
minus Sprawozdanie finansowe za rok 2019
minus Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
minus Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
minus Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31 grudnia 2020 r.
minus Informacja dodatkowa za rok 2020
 INNE
 INFORMACJE
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
plus Zapytania ofertowe
plus Wykaz pracodawców, u których zorganizowano staże
minus WKU
minus Ankieta
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 Elektroniczny Urząd Podawczy
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 Nabory do pracy
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko pracy INFORMATYK - Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw programów – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na jedno wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw programów-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista do spraw rejestracji
minus Specjalista do spraw programów - stażysta
minus Nabór na jedno wolne stanowisko pracy ½ etatu- INFORMATYK
minus Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko - INFORMATYK -1/2 etatu
 Wyniki naborów
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy INFORMATYK - Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze pośrednik pracy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze pośrednik pracy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze pośrednik pracy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko REFERENT
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru ogłoszonego w dniu 12.07.2016 r. na wolne stanowisko pracy specjalista do spraw programów
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy specjalista do spraw programów-stażysta
minus nabór na jedno wolne stanowisko pracy POŚREDNIK PRACY pełniący funkcję doradcy klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzednicze Specjalista do spraw programów
minus Wyniki naboru na jedno wolne stanowisko pracy ½ etatu- INFORMATYK
minus Nabór na jedno wolne stanowisko pracy ½ etatu - informatyk
 Informacje
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

                          Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

 

                                         

 

 

 

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

 

 

 

corner   corner